0652031812     info@digileren.nl

Opleiding: MS Excel gevorderd. Thema: Formules en functies 365

Opleiding: MS Excel gevorderd. Thema: Formules en functies 365

Duur: 1 dagdeel
Werkvorm
: Klassikaal
Prijs
: € 180,00. Dit bedrag is exclusief BTW, maar inclusief lesmateriaal en administratiekosten.

Advies
De training bestaat uit korte hands-on trainingen van twee en een half uur, waarin gebruikers geavanceerde functies leren die tot doel hebben om efficiënter te werken.

Doelstelling
Na afloop van de training kan de gebruiker werken met formules en functies in MS Excel 365. De gebruiker kan de geleerde functies daadwerkelijk op de werkplek toepassen.

Doelgroep
Alle medewerkers.

Voorkennis
Basiskennis van MS Excel 365.

Inhoud
Formules opbouwen en bewerken, formules kopiëren, absoluut en relatief adresseren, verwijzing andere werkbladen, formule over meerdere werkbladen, functies invoeren (statistisch, logisch, zoeken, datum en tijd), functies nesten, snelle berekening, werken met celnamen, fouten opsporen in formules en functies.

Werkwijze
Theorie afgewisseld met praktijkopdrachten.

Leiding
De training wordt gegeven door een Microsoft certified trainer.

Locatie
Den Haag

Inschrijven
Wilt u zich opgeven voor deze training of bent u geïnteresseerd in een groepstraining, dan kunt u contact opnemen met Jacqueline Carpentier van UnicornTeam (M: info@unicornteam.nl of T: 06-52031812). Bij aanmelding van een groep van 12 deelnemers krijgt u 1 deelnemers gratis (korting van € 180,00). Het bedrag is exclusief BTW.