0652031812     info@digileren.nl

E-learning

E-LEARNING

Leren via internet
E-learning is een prettige, eigentijdse vorm van onderwijs. Een cursist kan via internet wereldwijd 24 uur per dag, 7 dagen per week onderwijs volgen. Een simpele toegangscode en inloggen volstaat. Zo bepaalt iemand zelf wanneer en waar hij of zij een onderwijsprogramma of training volgt. Ook bij het wachten op het openbaar vervoer of tijdens je reis is dat soms handig: loze uren, die overal wel eens voorkomen, kunnen zo efficiënt worden ingevuld.

Opbouw van een e-learning training
Een e-learning training is als volgt opgebouwd:
Storyboard – Hierin staat wat de cursist moet leren en aan het eind van de training moet weten of kunnen. Dit is de lesstof.

Modules – De lesstof wordt opgedeeld in zgn. modules. Per module komt een deel van de lesstof aan de orde. Tussentijds zijn er toetsen opgenomen om na te gaan of de cursist de stof voldoende beheerst. De training wordt afgesloten met een eindtoets.

Digileren bouwt de e-learning training zodanig op dat het naadloos past binnen de opleidingsvisie en de cultuur van uw organisatie. Klik op Demo voor een indruk hoe een e-learning training is opgebouwd.

Het LMS – Centrale spil

Digileren beschikt over een zgn. leermanagementsysteem (LMS), software waarmee trainingen aan cursisten beschikbaar worden gesteld. Het is een opleidingsplatform waarmee je grip krijgt op belangrijke zaken voor jou en je medewerkers, zoals de selectie van opleidingen. Een LMS biedt de volgende mogelijkheden:

  • Medewerkers kunnen via het LMS opleidingen kiezen en contracteren
  • Monitoren van de vorderingen en resultaten van cursisten
  • Bijhouden welke medewerkers bezig zijn met een training, een opleiding hebben afgerond of nog zullen volgen
  • Resultaten kunnen worden gekoppeld aan functiebeoordelingen

Een LMS is te beschouwen als een ondersteunend systeem van (bedrijfs)opleidingen voor P&O- of HR-afdelingen. Je kunt het LMS ook koppelen aan je personeelssysteem. Daarmee krijg je een overzicht van het opleidingsniveau en de kosten van scholing. Daarnaast is het een hulpmiddel bij het inplannen van de middelen voor het volgen en geven van opleidingen.

Een LMS is kostbaar in aanschaf en onderhoud. Digileren neemt u die zorg uit handen. Al onze klanten kunnen gebruik maken van ons LMS.

E-learning Pools Nederlands NL