Deze privacyverklaring betreft het DigiLeren web portaal voor online leren (www.digileren.nl). De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet door DigiLeren worden geëxploiteerd of beheerd ("websites van derden"). Deze privacy verklaring is dan ook uitsluitend van toepassing op de website die door DigiLeren wordt geëxploiteerd en beheerd. DigiLeren  is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacynormen van websites van derden.


Anonieme toegang
U krijgt toegang tot de homepage van onze website en kunt onze site doornemen zonder uw persoonsgegevens bekend te maken.

Cookies


Wat zijn cookies?
Wij maken op www.digileren.nl gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

EU wetgeving m.b.t. cookies
Per 08-06-2012 is hierover een nieuwe wetgeving van kracht geworden binnen de EU. Globaal verdeeld deze wet het gebruik van cookies in 2 categorieën:

1. Cookies die nodig zijn voor de juiste technische werking van de website. In deze cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen en de opgeslagen gegevens kunnen niet worden gekoppeld worden aan een individu. Deze cookies mogen zonder expliciete toestemming van de websitebezoeker worden geplaatst.

2. Alle andere cookies die niet direct noodzakelijk zijn voor de juiste technische werking van een website. Denk bijvoorbeeld aan cookies die het mogelijk maken specifiek op u afgestemde advertenties te tonen. Ook cookies die het mogelijk maken om (anonieme) statische gegevens over websitebezoekers te verzamelen vallen onder deze categorie. Een website moet voor dit type cookies expliciete toestemming vragen aan haar bezoekers.
www.digileren.nl maakt alleen gebruik van cookies van de eerste categorie met als enige uitzondering de Google Analytics cookie die het voor ons mogelijk maakt om anonieme statistieken mbt de bezoekers van onze website te verzamelen.


Gebruik van cookies
www.digileren.nl gebruikt alleen cookies die nodig zijn voor de juiste werking van de website. De volgende cookies worden door ons gebruikt:

Deze cookie wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat onze webwinkel functionaliteit juist werkt. Onder andere wordt op deze manier bijgehouden welke trainingen u in uw winkelwagen heeft geplaatst.

Deze cookie zorgt ervoor dat u ingelogd blijft op onze site. U kunt altijd desgewenst uitloggen waardoor deze cookie wordt verwijdert.

Een technische cookie die de snelheid van de website voor u verbeterd.

Wij gebruikten Google Analytics om anonieme statistieken over onze websitebezoekers te verzamelen. U kunt hierbij denken aan het aantal bezoekers, welke pagina's zijn bezocht en dergelijke. Deze informatie is niet terug te leiden tot een individu. Wij gebruiken deze informatie uitsluitend intern om ervoor te zorgen dat onze website optimaal blijft presteren en om ervoor te zorgen dat de website de juiste informatie bevat voor onze bezoekers en gebruikers.

Verwerking van door u verstrekte gegevens
Wanneer u via de website www.digileren.nl informatie vraagt over onze producten en diensten danwel wanneer u een training afneemt, wordt u gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. U moet zich bijvoorbeeld bij ons registreren om toegang te verkrijgen tot een online training. Wanneer u zich registreert, vraagt www.digileren.nl u om uw naam en contactgegevens in te voeren, zodat u zich hiermee bij toekomstige bezoeken kunt aanmelden.
www.digileren.nl kan besluiten uw accountgegevens en transactiehistorie te gebruiken ten behoeve van het genereren van rapportages en statistische overzichten met als doel het verder verbeteren van onze dienstverlening richting onze klanten. Deze informatie wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit overhandigd aan een externe partij. Het aanbieden van producten en/of diensten per telefoon, gewone post of e-mail gebeurd alleen wanneer u zich expliciet heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
We verzamelen geen informatie over onze bezoekers uit andere bronnen, zoals openbare archieven, openbare lichamen of particuliere instellingen.
We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doelen dan de in deze privacyverklaring genoemde doelen.

Openbaarmaking en gegevensbeveiliging
We geven uw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties.

Geheimhouding/beveiliging
Wat betreft beveiliging hebben we beleidslijnen en regels opgesteld en technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die we beheren te beschermen tegen:
Al onze werknemers en gegevensverwerkers die toegang hebben tot persoonsgegevens en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens, zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers te eerbiedigen.
Wij garanderen dat uw persoonsgegevens niet worden bekend gemaakt aan overheidsdiensten en instellingen, tenzij het volgens de wet of andere bepalingen is vereist.

Toegang tot uw persoonsgegevens
U kunt ons per e-mail vragen of en zo ja welke persoonsgegevens we van u bewaren. 
Op uw per e-mail gedane verzoek leveren we u binnen een week een leesbare kopie van de persoonsgegevens die we van u bewaren, hoewel we u eerst om een identiteitsbewijs kunnen vragen. Het staat u vrij om bezwaar te maken tegen de gegevens die we van u bewaren en u kunt ons, indien nodig, verzoeken om de gegevens: te wissen, te corrigeren, te wijzigen of aan te vullen.

Conformiteit aan privacywetgeving
Digilere.nl conformeert zich aan de wet bescherming persoonsgegevens.

Vragen op het gebied van privacy
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.